Els Mapes
El territori és viu! Penseu que sovint es construeixen -o modifiquen- edificis, carreteres, camins, camps de cultiu, etc. Per tant, els mapes s'han d'actualitzar tan com calgui, ja que són molt útils per a moltes institucions, empreses i en general, per a la ciutadania.
De fet, hi ha tants tipus de mapes, com necessitats hi ha al món. Per sort, a l'era d'Internet i la informàtica en general, tot és relativament més fàcil.
A Catalunya, l'ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), n'és un referent: ICGC.cat
En un mapa Topogràfic hi poden estar dibuixats els noms de les poblacions, carreteres, cims, carrers, etc., en canvi en els d'Orientació, no hi apareixen. En els mapes Topogràfics de muntanya, també hi apareixen les corbes de nivell i els camins i traçats excursionistes, entre altres dades d'interès.
VDRO
En un mapa Ortofotomapa, com el seu nom indica, és una fotografia aèria del territori. Cal tenir en compte que és una vista aèria que es va fotografiar en un moment concret. Periòdicament, també es van fent actualitzacions de les imatges.
En algun moment, segurament haureu xafardejat el territori des del vostre ordinador, oi? ;)
VDRO
Un mapa d'Orientació és un mapa amb molts més detalls del terreny que un mapa Topogràfic, però limitat a una zona concreta. S'hi representen mitjançant uns símbols i colors específics d'aquest tipus de mapes, que més endavant explicarem.
El que destaca d'aquests mapes, és que no hi ha cap nom, ni de poblacions, carrers, carreteres, muntanyes, ni de res. Això és així perquè es tracta d'un mapa de competició, mitjançant el qual, amb l'observació de l'entorn -i sovint amb l'ajuda d'una brúixola-, haurem de traçar una ruta per tal de trobar una Fita -o balisa- que els organitzadors ens hauran posat en un punt concret de la zona emmarcada en aquest.
VDRO
Aquí podeu veure, com a exemple, la superposició del mapa d'Orientació sobre un mapa Topogràfic i sobre un mapa Ortofotomapa: VDRO
L'Esport de l'Orientació
A primera vista, pot semblar estrany, però desseguida ens hi familiaritzarem... només ens caldrà començar a moure'ns per la zona i anar observant que el nostre entorn està dibuixat en un... mapa!
El primer que hem de mirar en un mapa d'Orientació -i en qualsevol- és l'Escala i l'Equidistància:
 • L'Escala és la relació de distància entre el que hi ha dibuixat al mapa i la realitat del terreny.
  El mapa de la nostra Cursa és 1:15.000. Vol dir que 1 cm del mapa, equival a 150 m en la realitat.
  L'Escala més usada és 1:5.000 i 1:10.000 per a Curses de 1 i 2 hores, de 1:12.500 i 1:15.000 en les de 3 hores, i a partir de 1:20.000 en les de 6 hores, i anar pujant... Aquests mapes es presenten en un full DIN A-4, A-3 (la nostra), i A-2.
 • L'Equidistància són els metres de desnivell que hi ha entre les corbes de nivell dibuixades en el mapa.
  Normalment, són 5 m o 10 m.
  Com més juntes estiguin aquestes corbes, voldrà dir que el desnivell serà més elevat, per exemple, un barranc. I com més separades, pot ser un prat, o la falda d'una muntanya...
Saber interpretar les corbes de nivell és molt important, ja que saber si el camí que volem seguir fa pujada o baixada, el desnivell que hi haurà, si ens trobarem un barranc o un torrent, etc., en dependrà la nostra estratègia.
Com podeu veure, el mapa d'Orientació es representa per uns símbols i colors específics:
VDRO
La simbologia per a descriure el lloc on estan situades les Fites -dites també balises, o controls- a trobar, estan representades mitjançant una descripció, que normalment està impresa en el full del mapa, o en un paper que et dónen a part. Segurament només hi figuraran uns requadres amb el número de Fita, i uns símbols que descriuen el lloc, i que hauries de saber què volen dir. En alguns mapes per a principiants, també s'adjunten les descripcions en format text, més intel·ligibles.

VDRO

VDRO

En les Curses d'Orientació tipus Rogaine -que és el nostre cas-, la brúixola potser no és imprescindible, però sí molt recomanable, ja que en un moment o altre, ens caldrà orientar el mapa cap al Nord per tal de poder observar el terreny i interpretar el mapa correctament. Això sobretot és necessari en fondalades, boscos, o de nit -i quan no sabem on som exactament.
La brúixola també serveix per traçar rumbs, per exemple, per anar des d'on som actualment en el mapa, fins al lloc on volem anar, per exemple, per anar a trobar una Fita.
Sovint ens trobarem que necessitem anar traçant rumbs fins a algun punt de referència, per exemple, un arbre característic, una torre elèctrica, ..., elements que ens serviran per anar avançant fins al nostre objectiu final, que pot ser una Fita, i que potser ens caldrà fer alguna travessa camp a través (per dins un bosc, un prat de muntanya, etc.). Si es dóna el cas en que no sabem exactament la nostra localització actual sobre el mapa, el millor que podem fer és tornar a l'últim lloc on sí que ho sabíem amb certesa, o buscar un lloc elevat i buscar punts de referència, per exemple, una muntanya, un cultiu amb una forma concreta, una cruïlla de camins, etc., i tornar a fer camí. VDRO
Nosaltres en diem Fita... però també se'n diu Balisa, o Control. La qüestió és que l'has de trobar!
Cada Fita té un número, per exemple, el 60 -com a la foto. La primera xifra del número, el 6, correspon als punts (6 punts) que aconseguirem si trobem la Fita. I l'altre número, és per diferenciar-la de les altres Fites: 33, 34, 39, 41, 42, 54, 60, 65, etc.
VDRO
També hi ha una pinça amb unes punxes distribuïdes de maneres diferents, que serveixen per Punxar la Targeta de Control, o potser també un dispositiu electrònic SportIdent amb un forat, on hi inserirem el dispositiu que potser portarem nosaltres i que s'hi emparella electrònicament emetent un xiulet (aleshores la Fita queda guardada a la memòria dels dispositius).
Sí, les Fites es Punxen... val, no ens precipitem... Els participants, a part del mapa d'Orientació, portem una Targeta de Control, o com a alternativa, potser un dispositiu electrònic SportIdent lligat al canell. Això ens serveix per marcar -Punxar- les Fites que anem trobant, i en arribar a Meta, l'hem d'entregar a l'Organització per tal de que puguin comptar i verificar els punts i les Fites que hem Punxat, per tal de fer la Classificació de la Cursa.
Cada Fita del Circuit del mapa d'Orientació te un número diferent, amb una puntuació concreta, que normalment va dels 3 al 9 punts (l'1 i el 2 gairebé no s'utilitzen).
El criteri sobre la puntuació d'una Fita, és de l'organització de la Cursa, i correspon a diferents aspectes, tot i que normalment es basa en la dificultat en trobar-la. Cal esmentar però, que és un criteri subjectiu, ja que el valor que li donem a una Fita pot variar tant, com participants hi hagi a la Cursa.
Entre altres coses, a l'hora de puntuar una Fita, es valora si és gaire lluny del lloc de Sortida/Arribada, si està gaire amagada, si per arribar-hi caldrà superar gaires obstacles o molt de desnivell, etc. A vegades, també es puntúa segons criteris paisatgístics, o per tal de que hi vagin forces participants per algun motiu concret, etc.
VDRO
VDRO
Hem xafardejat algunes web d'Orientació per veure com ho explicaven, i els companys del Rogaine del Montsià possiblement ho expliquen millor que nosaltres, i per això ho reproduïm aquí:

Feu atenció!

El lema de les curses d'orientació és: mirar, pensar i córrer. Us recomanem seguir-lo i, a més a més, en aquest ordre. Si ho feu a l'inrevés és possible que us perdeu sovint, que us passeu de llarg els controls, etc.
A l'hora de moure-us pel terreny us recomanem seguir els següents 5 passos:
 • Tenir sempre el mapa ben orientat (bé amb l'ajuda de la brúixola o bé amb les referències del terreny)
 • Saber sempre on estic del mapa.
 • Saber on vull anar.
 • Triar la ruta per on aniré.
 • Verificar, mentre segueixo la ruta escollida, que el que veig al mapa també ho veig al terreny (no tot el que hi ha al terreny té perquè sortir al mapa, però si a l'inrevés)
A més a més:
 • No us recomanem dur el mapa totalment desplegat. Doblegueu-lo amb 2-3 parts, de tal manera que només veieu la zona per on esteu movent-vos i els seus voltants. Resulta més còmode de dur i la vista "no marxa" a altres parts del mapa.
 • Portar sempre el dit polze alli on esteu del mapa i, a mesura que em desplaço, també desplaço el dit pel mapa. D'aquesta manera sempre estareu localitzats i no perdreu temps buscant-vos dins del mapa.
 • Afrontar els primers controls de la cursa amb tranquil·litat. Aquests han de servir per escalfar, agafar les distàncies del mapa, entendre que significa cada color i símbol que hi apareixen, etc. Han de servir "per entrar" al mapa.
 • Els controls, al terreny, estaran col·locats al mig del cercle que hi ha dibuixat al mapa per a cada control. Mireu la descripció del control per saber quin element heu de buscar. En aquell element estarà el control (arbre, runes, font, roca, etc.)
 • A mesura que us apropeu a un control, anar afluixant la marxa i prestant més atenció a mapa i terreny per "atacar-lo" correctament.
 • En el cas que us sentiu "perduts", no seguiu endavant. Sol ser més efectiu tirar enrere fins a un punt on sapigui segur on estic. Potser m'he saltat un creuament, potser estic en un barranc paral·lel, etc.
 • Sigueu previsors: aneu controlant el temps, veient quant us costa d'un control a l'altre, llegiu bé les corbes de nivell per calcular el desnivell, tingueu previst per on fareu la tornada, etc.
Primer de tot, cal esmentar que una Cursa pot ser en plan LINIAL, o SCORE.
Una Cursa LINIAL és aquella en que s'han de Punxar les Fites en un ORDRE establert, per exemple: 1 - 2 - 3 - 4 - etc.
Una Cursa SCORE és aquella en que les Fites es poden Punxar en QUALSEVOL ORDRE, per exemple: 31, 43, 35, 93, 34, etc.
Les Curses d'Orientació Rogaine, són en plan SCORE, com la nostra.
La Cursa té establert un temps límit per a trobar el major nombre possible de Fites marcades al mapa d'Orientació. Cal esmentar que la majoria de mapes tenen marcades més Fites de les que realment es poden trobar en el temps establert. Això és així perquè hi hagi més competitivitat i, en el cas de les Curses tipus SCORE, perquè els participants puguin triar diferents recorreguts.
Així doncs, podem afirmar que ÉS gairebé IMPOSSIBLE trobar totes les Fites en una Cursa d'Orientació! (a no ser que la organització decideixi el contrari, o que hagi subestimat la relació entre el temps límit establert, el territori abastat, i les aptituds dels participants).
Guanya la Cursa l'Equip o participant que obté més Punts en menys Temps! Així de clar... però cal saber:
 • Trobar més Fites no vol dir obtenir més Punts, ja que hi ha Fites amb diferent puntuació!
 • Si arribes a Meta més tard de l'hora límit establerta per la Cursa, et descomptaran Punts: normalment es descompten 5 Punts per cada minut sobrepassat!
 • Fer trampes, com ara seguir altres participants, passar per zones prohibides, no respectar el principi de solidaritat entre participants (ajuda en accidents), en el cas dels Equips, separar-se més de 20 m entre els components, actes incívics contra la natura o la propietat privada, ..., poden ser motiu de desqualificació.
 • A l'hora de fer la Classificació, es compta, per ordre: Punts, Temps, Fites trobades. (havent descomptat les Penalitzacions, si n'hi ha)
Com veieu, pensar una estratègia a l'inici de la Cursa és molt important, per això, normalment es deixen uns 15 minuts als participants per mirar el mapa abans de donar la Sortida.
Cal esmentar però, que sovint s'ha d'anar improvitzant durant la Cursa, ja que l'estratègia no és una ciència exacte... ho diem per experiència... ;)
Tenir una bona capacitat física i a nivell d'orientació, i saber planificar una bona estratègia és clau en aquestes curses, però no està a l'abast de la majoria. Així doncs, tranquil·litat... la qüestió és intentar fer-ho bé, passar-s'ho bé, i guanyar en eXperiència!
Gairebé mai l'estratègia -i la Cursa-, surt com estava planificada... però se n'aprèn força!
En una Cursa d'Orientació, al mapa hi ha marcades les Fites que pots anar a trobar, els camins i carreteres, camps, boscos, edificacions, etc. Però també hi ha unes "creuetes (X)" en certs camins i/o carretes, que ens informen de que per allà està prohibit passar en Cursa. Potser és perquè és una propietat privada, o per qüestions de seguretat dels participants, etc.
A part d'això, els camps de cultiu i horts sempre sempre s'han de vorejar. Mai es poden creuar pel mig. En el cas de les vinyes, en el mapa s'indica la direcció en la qual estan plantats els ceps, però aconsellem vorejar-les, ja que s'està implantant el cultiu biològic, i per tant, podríem malmetre la flora i la fauna que hi ha entremig de les passades entre les fileres de ceps.
I sempre haurem de respectar les propietats privades.
Cal esmentar també, que el sentit comú és el millor dels sentits. Tingueu empatia vers la gent del territori. Respecteu-lo.
Personalment, m'agrada més que no pas anar seguint "cintetes"... Vas al teu ritme (si val sol/a)... o al ritme de l'Equip.
És una barreja d'esport i aventura, un repte! Descobrir nous territoris, nous raconets... fins i tot els que tens a prop de casa.
Durant la Competició, només penses en allò que estàs fent: mirar el mapa, mirar l'entorn, traçar una ruta fins a la propera Fita, mirar el rellotge per a controlar el temps restant, anar adaptant l'estratègia segons aquestes variables anteriors, mirar el paisatge, els raconets, fer alguna foto, intercanviar opinions i estratègia amb els companys de l'Equip, ...
Si un dia no estic motivat, sempre puc decidir plegar abans de l'hora límit... però això no passa gairebé mai.
L'ambientillu és força maku... després de la Cursa sempre es comenten les estratègies seguides pels diferents Equips.
Personalment, m'agraden les Curses d'Orientació llargues, com les de 6 hores o més... sí, amb les més curtes, m'atabalo... aix... ;P
El temps de la Cursa es passa que vola! És un no parar de buscar Fites... ;)
VDRO

El Presi! donant la llauna a la penya... ;P

A Google... que ho sap gairebé tot... hehe...
La Cursa d'Orientació
No pateixis, abans de la Cursa, us explicarem una mica com funciona el tema... ja veuràs què fàcil... en tindràs prou per començar a buscar i trobar Fites... aleshores, serà un no parar d'intentar trobar-ne més!
Sí, i tant! De fet, hi ha la categoria Familiar... Tindreu el mateix mapa que la resta de categories, però hem posat moltes Fites properes a la Sortida/Arribada justament pensant amb les Famílies i per a qui no es vulgui allunyar gaire. O sigui, per a qui s'ho vulgui prendre amb calma, tot passejant.
Però ei, n'hi ha algunes que també us les haurem posat una mica complicades... que si no, no tindria emoció!
Encara que plogui, la Cursa NO s'anul·larà! En cas de força major, l'Organització ja decidirà què fa...
Sí. Heu de llegir la informació corresponent que s'indiqui a la web de la Cursa, però en general, us caldrà, com a mínim:
 • Mòbil a la motxilla.
 • Paravent lleuger.
 • Aigua (almenys 1 litre).
 • Malles llargues o pantaló llarg (recomanable perneres).
 • Quelcom per menjar (barretes, etc.).
Sí. Pots portar activat el GPS, però a la motxilla! No el podràs consultar fins que hagis finalitzat la Cursa!
A tothom ens agrada saber el recorregut que hem fet, els kms, el desnivell, etc. Ho entenem... però com diem, tan si és un rellotge GPS, com el mòbil Smartphone, l'activem abans de la Sortida, el guardem a la motxilla, i el mirem quan haguem acabat la Cursa i entregat la Targeta de Control.
Si el portes al canell, potser algun altre participant o l'Organització pot desconfiar, i pensar que fas trampes.
Tots els participants de la Cursa teniu una assegurança inclosa en el preu de la inscripció.
En la Targeta de Control o en el Mapa, hi haurà els telèfons de l'Organització. Si l'incident és molt greu, truqueu primer al 112, i després a l'Organització. En cas d'accident lleu, truqueu només a l'Organització, ja que disposarem de Sanitaris que estaran preparats per atendre aquest tipus d'incidències lleus.
Si us agafa una "pájara", pareu, reposeu, mengeu i bebeu, i si us aneu recuperant, aneu tornant tranquil·lament cap a la Meta, i oblideu-vos del Crono. En cas que veieu que no us recupereu, truqueu-nos!
Cadascú hauria de ser conscient de les seves pròpies capacitats, tan físiques i tècniques, com de coneixemet de l'entorn i de sentit comú.
Dit això, tot dependrà de com us prengueu la Cursa. Si les condicions meteorològiques són normals, i "aneu fent", no hau de tenir cap problema. Malauradament, el risc 0 no existeix, per tant, segueix el consell de l'anterior qüestió.
I bé, si us perdeu i esteu molt desesperats/des, ens truqueu...
El temps límit de la Cursa s'indica a l'apartat corresponent de la Web de la Cursa. Això vol dir que pots anar buscant i trobant Fites fins al límit d'hores establertes. Però ei, pots plegar quan vulguis, ja que no hi ha temps mínim... com si al cap de 1 hora ja vols plegar... o al cap de 2... això dependrà de tu. Ara, ens hauràs de portar la Targeta de Control a la Meta, o comunicar-nos que plegues, ja que si no, ens faries patir...
Pot passar que si feu la Cursa en plan Familiar amb nens petits, que al cap d'una estona es cansin i decidiu plegar... no passa res, veniu a la Meta, ens feu entrega de la Targeta de Control, la registrem, i ja podreu posar-vos a jalar el Pica-Pica mentre arriba la resta... ;)
La Cursa d'Orientació té un temps límit per buscar i trobar les Fites.
Durant la Cursa, heu d'anar controlant el temps que porteu -i el que us queda-, ja que haureu de calcular que pugueu arribar a Meta abans del límit horari.
Si us allunyeu molt, penseu en el temps que haureu de menester per a poder arribar a Meta abans del límit horari, i també tenint en compte la vostra condició física.
En totes les Curses es descompten 5 punts ja des del 1r segón que passa de l'hora límit, i a partir d'aquí, 5 punts més per cada 5 minuts de pas.
A la Cursa Vall del Riudebitlles, com que som bona gent, durant el 1r minut, només descomptarem 1 punt, però a partir del minut 2 fins al 5, 5 punts, i del 5 al 10, 5 punts més, i així fins al minut 30 de pas, que ja voldrà dir desqualificació.
Un cop arribats a Meta, i haver-nos entregat la Targeta de Control, us podreu anar a dutxar si voleu, i també us tindrem preparat un Pica-Pica i begudes. No patiu que n'hi haurà per tothom!
Podreu aprofitar per comentar l'experiència entre els diferents Equips, etc. A més a més, ens donareu temps per a registrar els Resultats a la Base de Dades, que podreu consultar mitjançant la nostra WebApli.
Som humans, i com que utilitzarem un sistema de control manual com és la Targeta de Control i pinça tradicional, pot ser que ens haguem equivocat a l'hora de comptar les Fites marcades.
Així doncs, estarem a disposició per a revisar qualsevol Targeta de Control de qualsevol Equip i modificar la Classificació.